Kā vecāku un bērna mijiedarbība var stimulēt mazuļa ziņkāri

Mazuļi dabiski ir ziņkārīgi. Ziņkāre veicina mācīšanos un jaunus atklājumus. Pētījumos ir atklāts, ka dzīvnieku pasaulē ziņkārība veicina izdzīvošanas prasmju attīstību, jo liek atklāt, mācīties un pielāgoties jaunai videi. Ikviens mazulis ir atšķirīgs un atšķiras arī viņu mājas vide. Vecāku, brāļu un māsu sagādātie ārējie stimuli ir vislabākā izglītība. Tagad ir laiks rotaļām ar mazuļiem un vērošanai, kā viņi attīstās un izaug Jūsu acu priekšā!

“Kā es izskatos”

Māciet mazulim atpazīt ikdienas priekšmetus pēc to formām, izmēriem un krāsām, lai attīstītu novērošanas, koncentrēšanās un pētnieka spējas.

“Dārgumu meklēšana”

Organizējiet bērnam dārgumu meklēšanu mājās, paslēpjot viņa iemīļotās rotaļlietas un palīdzot tās atrast ar mājas kartes palīdzību. Šī spēle attīsta bērna novērošanas, atmiņas un loģikas spējas. 

Pieredzes spēles

Citas spēles, piemēram, vienkāršu skulptūru veidošana no salocīta papīra, zīmēšana un citi praktiski darbiņi stimulē bērna novērošanas un izpētes spējas, kā arī ziņkāri pēc sajūtu piedzīvojumiem.

Izmantojiet rokas un prātu, lai stimulētu mazuļa radošumu

“Radošums” ir viena no aktuālākajām tendencēm bērnu izglītībā pasaulē. Šajā tehnoloģijas un zinātnes laikmetā radošums ir viena no vissvarīgāk apgūstamajām prasmēm. Tā savieno zināšanas un inteliģenci, ziņkārību un iztēli. Laimīgā kārtā nekas nav vieglāk, kā veicināt mazuļa radošumu — tas sākas ar rotaļām! Minēsim dažas šajā ziņā noderīgas ikdienas spēles.

Klucīši

Būvniecības projekti, izmantojot vecumam atbilstošus klucīšus, vingrina mazuļa telpisko iztēli.

Izteikšanās spēles

Stāstu stāstīšana un radoša rakstīšana (stāsti, poēmas vai joki) palīdz veicināt loģisko domāšanu.

Mākslas spēles

Visu veidu amatniecība attīsta radošumu, koncentrēšanos un manuālu izveicību — bērniem patīk gleznot ar pirkstiem, modelēt mālu, veidot kolāžas un izmantot citas prasmes... Ļaujiet viņiem radīt nekārtību, vienlaikus stimulējot iztēli! Pastipriniet izklaides faktoru, pārvēršot viena cilvēka aktivitāti par sacensībām vai projektu diviem!


 

Kļūstiet par sociālo prasmju meistaru

Sociālās prasmes dzīvē ir ārkārtīgi svarīgas. Mazuļi mācās pašizpausmi, atdarinot mūs. Drīz vien viņi var efektīvi komunicēt, un tas viņiem palīdz kļūt par patstāvīgiem ģimenes grupas locekļiem.

Sociālās prasmes attīstās lielākās grupās, un normālos apstākļos mūsu bērnus ietekmē draugi, radinieki, skolotāji un pat svešinieki. Tomēr šī brīža situācijā saskarsme aprobežojas ar vecākiem, māsām un brāļiem. Taču ir veidi, kā turpināt sociālo prasmju uzlabošanu kopīgā darbā!

Minēšanas spēles

Uzzīmējiet bērniem attēlu un lūdziet uzminēt, kas tas ir. Ja Jūsu zīmēšanas prasmes nav šim uzdevumam piemērotas, izmantojiet vārdus! Spēlējiet spēli “Esmu spiegs”, raksturojot kādu priekšmetu, kas atrodas telpā, un prasot to uzminēt. Pēc tam samainieties lomām, lai tagad bērns izvēlētos kādu telpas priekšmetu un to raksturotu, bet pats centieties to uzminēt. Šie abi ir vienkārši paņēmieni valodas prasmju uzlabošanai sociālai mijiedarbībai.

Mazuļi piedzimst ar milzīgām spējām. Kaut arī pašlaik viņi ir ierobežoti ģimenes lokā, varat neraizēties — telpas ierobežojums nenozīmē ierobežotu potenciālu. Ģimenēm tagad ir laiks kopīgai izaugsmei, rotaļās un mijiedarbībā ar Jums atrodot veidus, kā bērniem palīdzēt izpētē un attīstībā.

Laika gaitā mazuļi piedzīvo dažnedažādus izaicinājumus, vairojot spēku un izpratni par savu pasauli. Šī epidēmija mums prasa īstenot profilakses pasākumus, kas iekļauj gan fizisku izolāciju, gan regulāru dezinfekciju. Runājot par mazuļa veselību, spēcīgas imūnsistēmas uzturēšanas atslēga ir labs uzturs. Jūsu mazulis reiz atkal atklās pasauli! Bet pašlaik mēs visi varam izmantot šo iespēju, lai palīdzētu viņiem turpināt attīstīt savu potenciālu.